Tällaisia mietteitä valtuuston vuoden 2019 tilinpäätöskokouksesta.

Tilinpäätös on aina taakse katsomista, oman aseman tarkistamista, mutta tilinpäätös on myös se pohja, jolta lähdetään tulevia vuosia suunnittelemaan. - Ja siltä osin olemme tänään hyvin ongelmallisessa tilanteessa. Korona ja sote-ratkaisu tuottavat isoja ongelmia tulevaisuuden taloudellisten suuntaviivojen löytämisessä. Kuntastrategian mukaan me elämme nuukasti, mutta komiasti. Komeutta emme ole harrastaneet, nuukuutta kyllä monien asioiden osalta yrittäneet ja onnistuneetkin, mutta olosuhteet eivät aina ole sitä mahdollistaneet. Ylimääräisiä menoja on menneiden tilikausien aikana syntynyt varsin merkittäviä määriä sisäilmaongelmia poistettaessa.

Eräitä huomioita:

Sosiaalitoimen osalta esimerkiksi omaistenhoidon budjetin ylitys on johdonmukaista, koska on haluttu panostaa tähän. Siihen käytetty suhteellisen pieni satsaus näkyy kyllä kokoaan suurempana palvelusetelimaksuosuuksien pienemisenä. Lastensuojelun osalta on todettava, että nyt ollan ehkä oltu onnekkaita, että menojen kasvu ei ole ollut tämän suurempaa luokkaa. Jo yksittäiset tapaukset nostavat kuluja merkittävästi.

Sivistyslautakunnan osalta voisi todeta, että tuntikehyksen muutoksilla saadaan kyllä säästöjä aikaiseksi, mutta mitä se merkitsee yksittäisen oppilaan (varsinkin ongelmaisen) elämänhistorian näkökulmasta. Edellisen laman jälkiä nähdään edelleen yli sukupolvien.

Lapsiluvun kehitystrendi kunnassa tarkoittaa tulevaisuuden osalta jossain vaiheessa pitkää mietintää varhaiskasvatuksen ja kouluverkon osalta.

Jossakin sana digitaaliset ylioppilaskokeet palauttaa mieleen kevään etä-pääsykokeet, joissa sitä vanhan ajan lunttaamista harrastettiin runsaasti, mutta vain uudessa muodossa. Digi – hyvä renki, mutta huono isäntä.

Mielenkiintoista on, että tarkastuslautakunta palaa jo mielestämme hyvin selvitettyyn ja käsiteltyyn uimahallin korjauksen yhteydessä tehtyyn järkevään kustannuksia vähentävään toimenpiteeseen. Minusta tämä asia käytiin jo läpi aikaisemmissa valtuuston kokoontumisissa.

että tällaisin miettein kuumana kesäpäivänä...

--niin ..

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä yhtyy tarkastuslautakunnan ehdotukseen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilivuodelta 2019. Syntyneen alijäämän kattamisessa lienee hyvä muistaa koronavaruksena Valtioneuvoston esittämän koosten mukainen lauselma: ”Onko tarvetta muuttaa väliaikaisesti kuntalain säännöksiä niin,​ että alijäämän kattamiskautta voitaisiin erityisten edellytysten täyttyessä valtiovarainministeriön päätöksellä pidentää.” Tilanne kunnan näkökulmasta on tällä hetkellä kohtuuton.