Valtuuston penkiltä (eli Kyrönmaassa julkaistu pakina)

Valtuusto kokoontui ennen kesän hellekauden alkua keskuskouluun katsastamaan edellisen tilikauden saldoa. Tulos oli positiivinen, mutta kertyneeseen alijäämään nähden ei kuitenkaan riittävä. Pari seuraavaa vuotta ovatkin sitten ankaraa pohdintaa talouslukujen parantamiseksi. Kun korona nyt tekee ison loven talouteen, ei kunnalla käytännössä ole mahdollisuuksia kuroa alijäämää umpeen. Toki valtiovallalta odotetaan nyt helpotuksia. Ainakin valtioneuvosto on antanut alustavasti sellaista viestiä, että alijäämän kattamiskautta voitaisiin erityisten edellytysten täyttyessä valtiovarainministeriön päätöksellä pidentää. Toivomme, että näin tehdään, muuten kunta on täysin kohtuuttomassa tilanteessa. Erittäin toodennäköisesti koronan vuoksi joudumme tarkistamaan verotustamme, sillä todennäköiset valtiovallan rahalliset avut auttavat asiaa vain vähän eteenpäin. Lomautuksilla voidaan saada pieniä säästöjä, mutta niitäkään ei voi tehdä kuin hyvin pienelle osaa henkilökunnasta. Eräänä keinona oli myös esitetty palveluasumisen palvelusetelimaksujen tarkistamista = pienentämistä, vaikka tiedämme , että meillä Laihialla Marjapihlajassa palvelumaksut ovat selvästi korkeampia kuin lähialueella tarjolla olevissa yksityisissä palvelukodeissa.

Seuraavan päivänä pidetty perusturvalautakunta teki sitten äänestyksen jälkeen päätöksen laskea palvelusetelien arvoa Vaassa käytettävän taulukon tasolle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Laihian taulukon pienituloisimman palvelusetellin arvo pienee päivässä 13,- euroa ja kuukaudessä tämä tarkoittaa 390,- euron lisämaksua alle 1000,- euroa nettona saavalle palvelun käyttäjälle. Kun tiedämme, että jo nyt on pienituloisimmilla ylitsepääsemättömiä vaikeuksia suoriutua maksuista, on tämä perusturvalautakunnan päätös todella anteeksiantamaton virhe tässä vaiheessa. Nyt jo on merkittävästi haettu asumispalvelupaikkoja muualta kuin Laihialta. Tämä kehitys on palveluja tarvitsevien vanhusten osalta kohtuutonta, tuttu ympäristo katoaa ja omaiset ovat entistä kauempana.

Lautakunnan päätös tuli äänin 5-4. Eikä voi kuin ihmetellä parin lautakunnan jäsenen äänestyskäyttäytymistä - heidän, joiden ainakin luulisi olevan sen ”unohdetun kansan”,pienituloisten puolella. Heidän äänensä ratkaisi, että päätös asettaa pienituloisen palvelun tarvitsijan todella vaikeaan asemaan. Jos tulot eivät riitä, mistä saat palvelua? Palataanko huutolaisyhteiskuntaan?

Jos kunnanhallitus ei palauta päätöstä uuteen käsittelyyn, tietää se tietysti kunnan näkökulmasta vuositasolla yli 0,5 miljoonan euron säästöä palvelusetelikustannuksissa – ja merkittävän suuruinen osa alijäämän kattamiseta tulee näin kuitatuksi. - Mutta pitääkö se tehdä pienituloisten eläkeläisten kustannuksella?