Valtuuston etupenkiltä 6.2.2011

Viime viikon maanantai-Illan valtuustoasiat oli taputeltuna varsin pikaisesti. Ainoastaan kunnantalon tontin hinta-asia herätti keskustelua. Ja lopputulokseksi tulikin se, että asia palautettiin kunnanhallitukselle. 80,- euron neliöhinta n. 10000 neliön tontille on kohtuullisen iso. Siitä lohkeaisi aika iso lisähinta rakennettaville asunnoille pelkästään tontin hintana. Eduskuntavaalien läheisyys näkyi niin valtuustoaloitteiden laadinnassa, jossa kokoomusväki oli ollut ahkerana; kuin myös valtuustoillan loppuosan huipennuksessa, jonka käsikirjoituksen oli laatinut perussuomalaisten Jouko Lehtisen. Hän oli selvittänyt Nyystin Tapion ja Lapiolahden Päivin poissaolotietoja kokouksista verraten näitä omiin poissaoloihinsa Nuukalämmön kokouksista. Hän halusi tuoda Nuukalämmöstä erottamisensa tästä näkökulmasta parrasvaloihin. Olisi kuitenkin toivonut, että tämä asia olisi jo saanut olla käsittelemättä, koska erottamisasia ei Joukon oikaisuvaatimuksen jälkeen toteutunutkaan. Negatiivinen julkisuus, jota Jouko Lehtinenkin on kehottanut välttämään, ei tässäkään tapauksessa edistä laihialaisista muotoutuvaa julkisuuskuvaa.

Rata-alikulun kaavaa hyväksyttäessä tuli esiin erikoinen asia laihialaisessa maaperässä. Nimittäin rata-alikulun kohdalta on maastotutkimuksissa löytynyt jääkautisen joen uoma. Se lienee niin harvinainen geologinen ilmiö, että saattaa muuttaa alikulun paikkaa. Tämä saattaa muuttaa alikulun rakentamisen aikataulua. Alikulku kuuluu osana Aseman ohikulkutien rakentamiseen. Sen rakentamisaikataulu on kuitenkin vielä hyvin epäselvä. Alikulun osalta kiirettä mahdollisiin muutoksiin tuo radan sähköistämiseen liittyvät rakentamistyöt, jotka edellyttävät alikulun valmistumista kohtuullisen pikaisella aikataululla.

Kuluneella viikolla esiteltiin kunnantalolla maakuntakaavan tarkistukseen liittyen kaupan isojen yksiköiden sijoittumista Vaasan alueelle. Tässä yhteydessä esitettiin tutkimustulosta, jonka mukaan vain 7 % laihialaisista kävisi päivittäisostoksilla Vaasassa, vaikka pendelöijiä on kuitenkin runsaasti enemmän. Herää kysymys, kuka on kysynyt ja mitä on kysytty, minkälaiselta joukolta on kysytty – taustatieto kyselystä puuttuu kokonaan. Tällaisella hieman epämääräisen tiedon antamisella voidaan sumuttaa niin päättäjiä kuin kuntalaisiakin tekemään virheellisia johtopäätöksiä, kun asiasta keskustelllan ja varsinkin, kun kunnan lausuntoa asiasta laaditaan. Tältä osin oma mielipiteeni on edelleen muuttumaton. Kaupan keskittyminen entistä suurempiin yksiköihin tarkoittaa sitä, että laihialaistenkin rahavirrat siirtyvät entistä enemmän hyvien liikenneyhteyksien vuoksi lähialueen suuriin ostoskeskuksiin. Ja vaikka me kuinka täällä puhumme palveluiden parantamisesta Laihialla ei se tämän päivän todellisuudessa tule toimimaan.

Torstain 3.2. Kyrönmaassa Mertsi Saarela asetti laitospaikat ja hyvän vanhuuden vastakkain. Minusta laitoksessa olevilla vanhuksilla on myös hyvä vanhuus, jos vain me päättäjät pidämme huolta siitä, että niitä resursseja; eli hoitavia käsiä on tarpeeksi. Vanhusväestön iän ja lukumäärän kasvaessa, ja kuntoisuuden huonontuessa, me ehdottomasti tarvitsemme lisää vanhushuollon laitostasoisia palveluita.